Integrativna

Medicina

Integrativna medicina

KVANTNA MEDICINA

BDORT

MRT

Osnovi akupunkture

Osnovi integrativne medicine.

Br bodova za slušaoce: 6.

Pročitaj više

Kvantna medicina

Br bodova za slušaoce: 5.

Pročitaj više

BDORT - Bi Digital O Ring Test

Br bodova za slušaoce: 6.

Pročitaj više

MRT- Mikrotalasna rezonantna terapija

Br bodova za slušaoce: 5.

Pročitaj više

Osnovi akupunkture

Br bodova za slušaoce: 6.

Pročitaj više


Akreditovani KURS Komplementarna medicina-klinička primena akupunkture

Početak kursa bice objavljenAkreditovani KURS HOMEOPATIJE - bazični nivo

SUIM-a (Srpsko Udruženje za Integrativnu medicinu), Beograd, Srbija i RUDN-a (Ruski Univerzitet Prijateljstva Naroda), Moskva, Rusija, Katedra za homeopatiju, Državni Fakultet za visoku kvalifikaciju medicinskih radnika.Kvantno hologramski okvir za rezonantne metode dijagnostike i terapije u medicini

Molimo zainteresovane da potvrde svoje u​č​e​šć​e na integrativnamedicina.org@gmail.com ili  ordinacijadrzlata@yahoo.com