Integrativna

Medicina

SekcijeSastanak Sekcije za akupunkturu i aktiva za kvantnu medicinu

Akreditovano predavanje od strane Zdravstvenog Saveta Srbije

Mesto održavanja: SLD, Džordža Vašingtona 19, Beograd

Datum: 04.10.2016. god.

Vreme: 17h

Redni broj akreditacije: 618

Registracioni broj akreditacije: A-1-1065/16

Stručni sastanak Sekcije za akupunkturu i aktiva za kvantnu medicine SLD i SUIMa-Srpsko udruženje za integrativnu medicinu

Tematsko predavanje: Akupunktura u tretmanu neuralgije trigeminalnog živca

Predavač: Doc dr Zorica Brdareski

Broj bodova za slušaoce:2

Broj bodova za predavače:3

Ciljna grupa:Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti

Cena:za članove SLD-a besplatno; za ostale: 2000 dinStručni sastanak Sekcije za akupunkturu i aktiva za kvantnu medicine SLD, Integrativni pristup u lečenju dece sa neuropsihijatrijskim problemima

Akreditovano predavanje od strane Zdravstvenog Saveta Srbije

Mesto održavanja: SLD, Džordža Vašingtona 19, Beograd

Datum: ,08.11.2016.god.

Vreme: 17h

Redni broj akreditacije: 277

Registracioni broj akreditacije: A-1-2253/16

Stručni sastanak Sekcije za akupunkturu i aktiva za kvantnu medicine SLD

Tematsko predavanje: Integrativni pristup u lečenju dece sa neuropsihijatrijskim problemima

Predavači: prof. dr Momir Dunjić, dr Zlata Jovanović Ignjatović

Broj bodova za slušaoce:2

Broj bodova za predavače:3

Ciljna grupa:Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti

Cena:za članove SLD-a besplatno; za ostale: 1000 din


S poštovanjem,

Prof. dr Momir Dunjić,

dr Zlata Jovanović Ignjatić