Integrativna

Medicina

Beograd 2012. godine.

Dr Kemal Ozerkan sa suprugom (Istanbul).

Dr Merilin Džons - Teksas USA.

Dr Miroslav Duronjić.

Vršac 2011. godine.

Četiri džentlmena sa damama i crvenim ružama..

Kolumbija univerzitet NewYork 2011. godine.

Odmor i pauza na simpozijumu Dr Omure.

NewYork 2011. godine.

Prof. Yoshiaki Omura u akciji.

Banja Luka - Krajina lek 2012. godine.

Prof. Stanišić , Prof.Dunjić , Mr Duronjić

Silvi Beljanski.

Pred Kolumbija univerzitetom u NewYorku 2009.

Ekipe udruženj za integrativnu medicinu Srbije i Republike Srpske.

NewYork 2011. godine

Osnivači udruženja za integrativnu medicinu na kolumbija univerzitetu u NewYork-u.

Pred Kolumbija univerzitetom u NewYorku 2009.

Ekipe udruženj za integrativnu medicinu Srbije i Republike Srpske.

Kolumbija univerzitet NewYork 2011. godine

Odmor i pauza na simpozijumu Dr Omure.

Beograd 2015. godine, kongres.

Dr Slobodan Dunjić

Beograd 2015. godine, kongres.

Prof. dr Momir Dunjić

Prof. dr Dejan Krstić

Beograd 2015. godine.

Kongres.

Beograd 2015. godine.

Kongres

Folklor