Integrativna

Medicina

Stručni sastanci Sekcije za akupunkturu i aktiva za kvantnu medicine SLD:

Kontinuirane medicinske edukacije (CME)

Poštovani ,

Zadovoljstvo nam je da Vas obavestavamo o našim akreditovanim kursevima:

  1. Kvantno hologramski okvir za rezonantne metode dijagnostike i terapije u medicini uzvicnik Icon
  2. Komplementarna medicina - klinička primena akupunkture
  3. HOMEOPATIJA - bazični nivo
  4. Osnovi akupunkture
  5. BDORT-Bi Digital O Ring Test
  6. Osnovi integrativne medicine
  7. Mikrotalasna rezonantna terapija


Kantno Holografski okvir

Kvantno hologramski okvir za rezonantne metode dijagnostike i terapije u medicini

Osnovni kurs kvantne medicine: „Kvantno hologramski okvir za rezonantne metode dijagnostikei terapije“, predstavlja osnov kvantne medicine za nastavak edukacije iz mikrotalasne rezonantne terapije i biorezonantnih metoda dijagnostike i terapije, radi sticanja obrazovanja za bavljenje nekom od ovih metoda dijagnostike i terapije.

SUIM- Srpsko Udruženje za Integrativnu Medicinu, Knjeginje Zorke 30, Beograd

Akreditacija Zdravstvenog saveta Srbije: A-1-2080/16. Redni broj 92

Broj bodova za slušaoce: 6. Broj bodova za predavače: 12.

Cena kursa: 37 000 din (18500 din po bloku)

Nacionalni kurs prve kategorije

Ciljna grupa (Kurs mogu pohađati): Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari

Kontakt: 0641635720,

Prijava na E-mail: ordinacijadrzlata@yahoo.com , dr.momirdunjic@gmail.com

Žiro račun: 205-183656-80, Komercijalna Banka, Beograd

Svrha upate: Kvantno hologramski okvir za rezonantne metode dijagnostike i terapije u medicini

PROGRAM KURSA


akupunktura

Komplementarna medicina-klinička primena akupunkture, 2016

Mesto održavanja kursa:Klinika za rehabilitaciju „dr Miroslav Zotović“ Srpsko Udruženje za Integrativnu Medicinu-SUIM, Knjeginje Zorke 30, Beograd

Organizator: SUIM-Srpsko Udruženje Integrativne Medicine

Akreditacija: Zdravstvenog saveta Srbije: A-1-2070/16

Redni broj: 87

Naziv kursa: Komplementarna medicina-klinička primena akupunkture

Ukupno: 150 sati

Br bodova za slušaoce: 6.

Br bodova za predavače: 12.

Cena kursa: 58 000 din

Nacionalni kurs prve kategorije

E-mail: ljkonstantinovic@yahoo.com; drmomirdunjic@gmail.com; ordinacijadrzlata@yahoo.com

Rukovodilac kursa: Prof. dr Ljubica Konstantinović,

Kontakt: 063323996; 062222555;0641635720

Žiro račun: 205-183656-80, Komercijalna Banka, Beograd

Svrha upate: Komplementarna medicina-klinička primena akupunkture

Ciljna grupa (Kurs mogu pohađati): Lekari, Stomatolozi

PROGRAM KURSA


Kantno Holografski okvir

BDORT-Bi Digital O Ring Test

Mesto odrzavanja: Centar za integrativme procedure i suplemente “Dr Dunjić, Jurija Gagarina 153a 2.sprat (Glavna zgrada TC Piramida) Novi Beograd, Srbija”

Akreditacija Zdravstvenog saveta Srbije: kurs 1. kategorije 163: A-1-2218/15.

Br bodova za slušaoce: 6, za predavače 12.

Cena po kursu: 120 000 din

Organizator: SUIM- Srpsko Udruženje za Integrativnu Medicinu, Knjeginje Zorke 30

Predsednik Upravnog odbora SUIM-a: Prof. dr Momir Dunjić

Kontakt: 062222555,

E-mail: dr.momirdunjic@gmail.com

Rukovodilac kursa: Prof. dr Momir Dunjić,

Uplata na Žiro račun: 205-183656-80, Komercijalna Banka,

Svrha upate: BDORT ....

Osnovi integrativne medicine

Akreditacija u toku

Br bodova za slušaoce: 6.

Cena po kursu: 2 000 din

Organizator: SUIM- Srpsko Udruženje za Integrativnu Medicinu, Knjeginje Zorke 30

Predsednik Upravnog odbora SUIM-a: Prof. dr Momir Dunjić

Kontakt: 062222555,

E-mail: dr.momirdunjic@gmail.com

Rukovodilac kursa: Prof. dr Momir Dunjić,

Uplata na Žiro račun: 205-183656-80, Komercijalna Banka,

Svrha upate: Kurs Osnovi integrativne medicine ....

Mesto održžavanja: Dom Sindikata ....

Mikrotalasna rezonantna terapija

Akreditacija u toku

Br bodova za slušaoce: 5.

Cena kursa: 55 000 din

Organizator: SUIM- Srpsko Udruženje za Integrativnu Medicinu, Knjeginje Zorke 30

Predsednik Upravnog odbora SUIM-a: Prof. dr Momir Dunjić

Kontakt: 062222555,

E-mail: dr.momirdunjic@gmail.com

Rukovodilac kursa: dr Zlata Jovanović Ignjatić,

Kontakt: 0641635720,

E-mail: ordinacijadrzlata@yahoo.com

Uplata do početka kursa

Žiro račun: 205-183656-80, Komercijalna Banka,

Svrha upate: Kurs Mikrotalasne rezonantne terapije ....


S poštovanjem,

Prof. dr Momir Dunjić,

dr Zlata Jovanović Ignjatić