Integrativna

Medicina

Kongresi i simpozijumi ARHIVA
Osnovni kurs kvantne medicine: „KVANTNO HOLOGRAMSKI OKVIR ZA REZONANTNE METODE DIJAGNOSTIKEI TERAPIJE“

Početak kursa: 02.03.2018. god

Molimo zainteresovane da potvrde svoje u​č​e​šć​e na integrativna.medicina2018@gmail.comAkreditovani KURS HOMEOPATIJE - bazični nivo


13 međunarodna konferencija Društva za integrativnu onkologiju

NOVEMBAR 2016 godine

PROGRAMXXV KONGRES AZIJSKE HOMEOPATIJE U MOSKVI

14. - 15. OKTOBRA 2016 godine

OpširnijeŽTHE 32nd ANNUAL INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ACUPUNCTURE, ELECTRO-THERAPEUTICS, & LATEST ADVANCEMENTS,

7. - 9. OKTOBRA 2016. godine.


32. GODIŠNJI MEÐUNARODNI SIMPOZIJUM AKUPUNKTURE, ELEKTRO - TERAPIJE I NAJNOVIJIH DOSTIGNUCA, New York, SAD

7. - 9. OKTOBRA 2016. godine

OpširnijeŽIX EVROPSKI KONGRES ZA INTEGRATIVNU MEDICINU (ECIM), BŠudimpešta, Mađarska

10. - 11. SEPTEMBRA 2016. godine

OpširnijeŽXVII SVETSKI KONGRES AKUPUNKTURE

10. - 12. JUNA 2016 godine

PROGRAM


4. MEÐUNARODNI KONGRES FITOTERAPEUTA I TRAVARA


Organizuje Ruski Univerzitet Narodnog prijateljstva uz podršku Instituta za Orientalnu Medicinu, Komitet Državne Dume zdravlja, Rusko Udruženje tradicionalne medicine

28 -29 Maja 2016, Moskva, Rusija

Program

3. RUSKI KONGRES KOMPLEMENTARNE MEDICINE I

1. KONGRES TRADICIONALNE MEDICINE


Organizuje Shanghai Cooperation Organisation (SCO), BRICS association, the Eurasian Economic Union (EAEU)

7 -8 Decembar 2015, Moskva, Rusija

Abstrakt format


EVROPSKI KONGRES HOMEOPATIJE

17 - 19 Novembra 2015, Bec, Austrija

Opšširnije

The 3rd Russian Congress on complementary medicine &

1st Congress on traditional medicine


of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO), BRICS association, the Eurasian Economic Union (EAEU)

7 -8 December 2015, Moscow, Russia

Abstracts format

EUROPEAN CONGRESS FOR HOMEOPATHY IN VIENNA from November 17th – 19th 2016.


8. EVEROPSKI KONGRES INTEGRATIVNE MEDICINE

Globalni samit Integrativne medicine i zdravstvene zašstite

25 -27 Septembar 2015

Kopenhagen

Danska

“ Istraživanje skupa osnovnih dokaza za integrativno i održivo istraživanje, zdravstvo i radne snage za paciente ”The 8th European Congress for Integrated Medicine

Global Summit on Integratve Medicine and Healthcare

25 -27 September 2015

Greater Copenhagen

Denmark

“Exploring the Evidence Base for Integrated and Sustainable Research, Healthcare and Workforce for Patinets ”V Internacionalni Simpozijum Bi-Digital O-Ring Testa u Brazilu

IV Internacionalni Simpozijum Bi-Digital O-Ring Testa u Brazilu od 1. do 3. maja 2015. godine - 4th Brazilian International Symposium on Bi-Digital O-Ring Test


IV Internacionalni Simpozijum Bi-Digital O-Ring Testa

IV Internacionalni Simpozijum Bi-Digital O-Ring Testa, održaće se u Brazilu, od 1. do 3. maja 2015. godine, u hotelu "Nikkei Palace Hotel - R. Galvao Bueno, 425" u São Paulo. U okviru kongresa biže održano i XXIII Međunarodni simpozijum Bi-digital O-Ring Testa kao i XXXI Godišnji međunarodni simpozijum o akupunkturi, elektro-terapiji i poslednjim unapređenjima u integrativnoj medicini. 

Centralna tema Kongresa je medicina XXI veka, u svetlu individualizacije i personalizacije dijagnostike, terapije, rehabilitacije, sveobuhvatne zdravstvene zaštite i budućeg razvoja integrativne medicine. Teži se stvaranju kvalitetne mreže istraživača i doktora medicine, stimulaciji naučne razmene i promociji stvarne integracije različitih grana medicine. Cilj ovog međunarodnog naučnog događaja je razvoj osnovne platforme i glavnih smernica za zdravstvene ustanove i istraživanje budućih modela integracije i razvoja komplementarne medicine u evropskim i međunarodnim zdravstvenim sistemima.

Organizator Kongresa je - Evropsko udruženje za integrativnu medicinu, sa sedištem u Berlinu, a u okviru njega je i SUIM - "Srpsko udruženje za integrativnu medicinu" koje je osnovano 2008. i čini integralni deo ESIM. Svrha osnivanja Udruženja je unapređenje medicine, zdravlja, zdravog načina života, ekologije i integrativnog pristupa u prevenciji, dijagnostici i lečenju, a oslanjajući se na dostignuća medicinskih nauka i komplementarnih grana medicine. Ciljevi udruženja su: edukacija lekara i drugih zdravstvenih radnika novom pristupu i novim, međunarodno priznatim metodama, unapređenje zaštite životne sredine, edukacija stanovništva, a posebno dece i mladih o značaju očuvanja i zaštite životne sredine, javno zalaganje za promenu navika u pogledu ishrane i korišćenja i čuvanja prirodnih resursa, kao i promocija zdravog načina života.

Preko 500 uglednih stručnjaka iz Evrope, ali i iz celog sveta, a posebno iz Japana, SAD i Brazila je potvrdilo svoje učešće na Kongresu, i predstaviće radove iz sledećih oblasti: akupunktura, antroposofska medicina, ayurveda, Bi-Digital O-Ring Test, elektromagnetno zračenje i kvalitet života, fitoterapija, hiperbarična medicina, holistički sistemi, homeopatija, hroničan bol, integrativna gastroenterologija, integrativna ginekologija i akušerstvo, integrativna onkologija, integrativna pedijatrija, integrativna reumatologija, integrativna sportska medicina, integrativna stomatologija, integrisana termička medicina, intolerancija na hranu, kvantna medicina, medicina uma i tela, neutralna terapija, nutraceutika, nedicina životne sredine, psiho - neuro - endokrino -imunologija (PNEI) i tema o trenutno naučno-regulatornim pitanjima u vezi sa integrativnom medicinom.

REGISTRACIJA

- Medjunarodni predavaci:

Yoshiaki Omura (USA)

Shimotsuura Yasuhiro (Japan)

Dominic P. Lu (USA)

Momir Dunjic (Serbia)

Kemal Oserkan (Turkey)

Prvi srpski kongres integrativne medicine: zapadna i alternativna lekarska praksa na jednom mestu - 1st Serbian Congress for Integrative Medicine

Beograd će 10. i 11 oktobra 2014. godine biti domaćin Sedmog evropskog i prvog srpskog kongresa integrativne medicine, na kome će stručnjaci iz sveta, Evrope i regiona razmeniti najnovija saznanja o rezultatima koje u različitim oblastima lečenja obezbeđuje pristup spajanja klasične (zapadne), istočne i alternativne medicine. 

Centralna tema Kongresa je efikasnost komplementarne medicine u lekarskoj praksi u različitim oblastima kao što su: onkologija, ginekologija i vantelesna oplodnja, psiho-neuro-endokrina imunologija, stomatologija, kvantna, hiperbarična, sportska medicina... Razmatraće se učinci primene akupunkture, ajurvede, netolerancije na hranu, integrisane termičke medicine, fitoterapije, Bi-digitalni O-ring test, elektromagnetnog zračenja i ukupnog kvaliteta života.30TH ANNUAL INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ACUPUNCTURE, ELECTRO-THERAPEUTICS, & LATEST ADVANCEMENTS will be held on October 10-12, 2014 at Belgrade, Serbia, jointly with the 7th European Conference of Integrated Medicine

This 3-day meeting is accredited for 25 Credit hours by the New York State Boards for Medicine and Dentistry towards the 300-hour requirement for the acupuncture certificate for licensed physicians and dentists in New York State. It is also recognized for credit by many other states & countries.

The 30th Annual International Symposium is organized by the International College of Acupuncture & Electro-Therapeutics (permanently chartered by the University of the State of New York) and its official journal, Acupuncture & Electro- Therapeutics Research, International Journal of Integrated Medicine (Cognizant Communications), by the Heart Disease Research Foundation; the Nordic Acupuncture Soc. (Scandinavia); the Schmerz Therapeutische Kolloquium (Germany); Portuguese Federation of Acupuncture Association; Yugoslavian Med. Acupuncture Soc; Brazilian Med. Acupuncture Soc; Federation of Acupuncture Soc.'s of S. America; Hippocratic Foundation of Greece; Institute of Acupuncture Research, Shanghai Medical College of Fudan Univ (Former Shanghai Med University); Ukrainian Nat. Kiev Medical Univ, Dept of Non-Orthodox Medicine; Japan Bi-Digital O-Ring Test Medical Society, etc., with audio-visual & presentations by renowned scientists & clinicians.

http://www.icaet.org/symposium.html