Integrativna

Medicina

Kontinuirane medicinske edukacije (CME)

Poštovani ,

Zadovoljstvo nam je da Vas obavestavamo o našim akreditovanim kursevima:

  1. Mikrotalasna rezonantna terapija
  2. BDORT-Bi Digital O Ring Test
  3. Osnovi akupunkture
  4. Osnovni kurs kvantne medicine
  5. Osnovi integrativne medicine

Mikrotalasna rezonantna terapija

Akreditacija Zdravstvenog saveta Srbije:142: A-1-2181/15.

Br bodova za slušaoce: 5.

Cena kursa: 55 000 din

Organizator: SUIM- Srpsko Udruženje za Integrativnu Medicinu, Knjeginje Zorke 30

Predsednik Upravnog odbora SUIM-a: Prof. dr Momir Dunjić

Kontakt: 062222555,

E-mail: dr.momirdunjic@gmail.com

Rukovodilac kursa: dr Zlata Jovanović Ignjatić,

Kontakt: 0641635720,

E-mail: ordinacijadrzlata@yahoo.com

Uplata do početka kursa

Žiro račun: 205-183656-80, Komercijalna Banka,

Svrha upate: Kurs Mikrotalasne rezonantne terapije ....

BDORT-Bi Digital O Ring Test

Počinje 7.03.2016. godine. Ponedeljek u 9h

Mesto odrzavanja: Centar za integrativme procedure i suplemente “Dr Dunjić, Jurija Gagarina 153a 2.sprat (Glavna zgrada TC Piramida) Novi Beograd, Srbija

Akreditacija Zdravstvenog saveta Srbije: kurs 1. kategorije 163: A-1-2218/15.

Br bodova za slušaoce: 6, za predavače 12.

Cena po kursu: 120 000 din

Organizator: SUIM- Srpsko Udruženje za Integrativnu Medicinu, Knjeginje Zorke 30

Predsednik Upravnog odbora SUIM-a: Prof. dr Momir Dunjić

Kontakt: 062222555,

E-mail: dr.momirdunjic@gmail.com

Rukovodilac kursa: Prof. dr Momir Dunjić,

Uplata na Žiro račun: 205-183656-80, Komercijalna Banka,

Svrha upate: BDORT ....

PROGRAM KURSA

Komplementarna medicina Osnovi akupunkture

Počinje 13.03.2016. godine

Mesto odrzavanja: Kliika za rehabilitaciju dr Miroslav Zotović-učionica, Beograd, Srbija”

Akreditacija Zdravstvenog saveta Srbije: A-1-3034/15

Br bodova za slušaoce: 6.

Cena kursa: 55 000 din

Domaći kurs prve kategorije

E-mail: dr.momirdunjic@gmail.com

Rukovodilac kursa: Prof. dr Ljubica Konstantinović,

Kontakt: 0641635720,

Prijava na E-mail: ljkonstantinovic@yahoo.com , dr.momirdunjic@gmail.com

Uplata I rata od 13.03. do 13.04. II rata od 14.04. do 15.05.

Žiro račun: 205-183656-80, Komercijalna Banka, Beograd

Svrha upate: Kurs Komplementarne medicine osnovi akupunkture

PROGRAM KURSA

Osnovni kurs kvantne medicine

Akreditacija Zdravstvenog saveta Srbije:140: A-1-2178/15.

Vikend blok kursevi: A,B,C,D,E

Br bodova za slušaoce: 5.

Cena po Vikend blok kursu: 14 400 din

Organizator: SUIM- Srpsko Udruženje za Integrativnu Medicinu, Knjeginje Zorke 30

Predsednik Upravnog odbora SUIM-a: Prof. dr Momir Dunjić

Kontakt: 062222555,

E-mail: dr.momirdunjic@gmail.com

Rukovodilac kursa: dr Zlata Jovanović Ignjatić,

Kontakt: 0641635720,

E-mail: ordinacijadrzlata@yahoo.com

Uplata pre početka svakog vikend blok kursa, pojedinačno, ili ukupna suma

Žiro račun: 205-183656-80, Komercijalna Banka,

Svrha upate: Kurs kvantne medicine, blok ....

Osnovi integrativne medicine

Akreditacija Zdravstvenog saveta Srbije:139: A-1-2177/15.

Br bodova za slušaoce: 6.

Cena po kursu: 2 000 din

Organizator: SUIM- Srpsko Udruženje za Integrativnu Medicinu, Knjeginje Zorke 30

Predsednik Upravnog odbora SUIM-a: Prof. dr Momir Dunjić

Kontakt: 062222555,

E-mail: dr.momirdunjic@gmail.com

Rukovodilac kursa: Prof. dr Momir Dunjić,

Uplata na Žiro račun: 205-183656-80, Komercijalna Banka,

Svrha upate: Kurs Osnovi integrativne medicine ....

Mesto održžavanja: Dom Sindikata ....


S poštovanjem,

Prof. dr Momir Dunjić,

dr Zlata Jovanović Ignjatić